Τρίτη, 30 Οκτωβρίου 2012

ΔΕΔΔΗΕ 5 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ


ΔΕΔΔΗΕ 5 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ

Η ΔΕΔΔΗΕ ανακοινώνει τις προσλήψεις, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ΔΠΠ-Η/ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ (για τις ανάγκες αυτής στην ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΑΥΠΛΙΟΥ, ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ, ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΠΟΡΟΥ– ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΎΔΡΑΣ), που εδρεύει στο Ναύπλιο.

Π.Ε Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 1

Π.Ε Διοικητικού - Οικονομικού (Υπάλληλος Γραφείου) 1

Τ.Ε Τεχνολόγος Ηλεκτρολόγος 1

Δ.Ε Ηλεκτροτεχνίτης Εναερίων-Υπογείων Δικτύων 1

Δ.Ε Ηλεκτροτεχνίτης Εναερίων-Υπογείων Δικτύων 1

ΔΕΔΔΗΕ 5 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου