Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2012

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ


Κατάρτιση για 100 Ανέργούς με Επίδομα 6€ την ώρα στο Λασίθι

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη: «Ο ΤΡΟΧΟΣ», στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες», της κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού», του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007‐2013», που
συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. υλοποιεί στη ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, τη πράξη: «Συν‐εργασίες», προϋπολογισμού 535.00,00 € και πραγματοποιεί επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης με επίδομα 6€ την ώρα για τους κάτωθι:


ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου