Παρασκευή, 12 Απριλίου 2013

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Οι απολύσεις κάθε ημέρα όλο και αυξάνονται .Με αφορμή αυτό το γεγονός σας παρουσιάζουμε τον οδηγό για την αποζημίωση απολυσης εργαζομένων .
Αν ο εργαζόμενος εργάστηκε  έως ένα έτος , δεν δικαιούται αποζημίωση απολυσης

Άν η απόλυση γίνει με την τήρηση της απαιτούμενης προειδοποίησης από τον νόμο, η αποζημίωση απολυσης μπορεί να μειωθεί έως και στο 50% της ισχύουσας.

Άν η απόλυση γίνει κατά τη διάρκεια ισχύος της ειδικής επιχειρησιακής σύμβασης, το ποσό της αποζημίωσης απολυσης θα είναι μειωμένο και θα ακολουθεί τους όρους της νέας σύμβασης.

Θεσπίστηκε (με τον τελευταίο ασφαλιστικό νόμο) η δυνατότητα καταβολής των αποζημιώσεων με δόσεις

Αναφέρουμε ότι η διάταξη για τις ειδικές επιχειρησιακές συμβάσεις του Ν. 3899 αφήνει ανοιχτή και τη δυνατότητα να συνομολογηθεί διαφορετικός τρόπος καταβολής στην αποζημίωση


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου